ഏതു ഉണങ്ങിയ റോസാച്ചെടി യേയും ഇനി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി വളർത്തിയെടുക്കാം; ഈ ഒരൊറ്റ വളം മാത്രം മതി.!! In 2 Days Best Organic Insecticide For Growing Stunted Rose Plants

റോസാ ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തുന്ന എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കീട ശല്യം. കൂടാതെ ചൂട് കൂടുതലുള്ള ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ അവ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇവയുടെ ഇല ചുരുണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ചെടിയിലുണ്ടാകുന്ന മുട്ടുകൾ കരിഞ്ഞു പോകുന്നതായും കാണാം. എന്നാൽ ചില പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞാൽ കളറും ഷേപ്പ് ഇല്ലാതെ കളർ മങ്ങിയ പൂക്കൾ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്.

പിന്നീടാ ചെടികൾ പൂക്കൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ വളരെ മുരടിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. ഇങ്ങനെ മുരടിപ്പ് വന്നു നശിച്ചുപോയ റോസാചെടിയും വളരെ ഹെൽത്തിയായ ചെടിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് നെ കുറിച്ച് വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം. ഇവയുടെ ഇലകളും തണ്ടുകളും പൂക്കളും ഒക്കെ മുരടിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണം ചെറിയ ജീവികൾ വന്നിരുന്ന ഇവയുടെ നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന അതിനാലാണ്.

ചുരുണ്ട ഇരിക്കുന്നത് ഇലകൾ നോക്കിയാൽ അവയിൽ സ്ക്രാച്ച് പോലെയും ഇലകൾ കരിഞ്ഞു പോകുന്നതായും കാണാം. ഇങ്ങനെ കീടശല്യം വന്ന ചെടികളിൽ നിന്നും അവയുടെ കരിഞ്ഞുപോയ ഇലകളും തണ്ടുകളും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ശേഷം അവിടെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ഡസ്പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.

ചെടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗസുകളെ യും അവയിൽ വന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളെയും മറ്റ് രോഗങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെടികൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ ചെടികൾക്ക് നല്ല വളർച്ച കിട്ടാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആണ് ഇവ. ഇവ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാം. video credit:RIZA’ Z VIBES

Rate this post

Comments are closed.